Určení otcovství

Nejdůvěryhodnějším způsobem určení otcovství je test DNA s téměř 100 % účinností, který se provádí v specializované laboratoři. Určení otcovství spočívá v porovnání vzorků genetického materiálu odebraného od dítěte a jeho,...

Jak odhalit nevěru doma

Jak odhalit nevěru partnera doma?

Jak odhalit nevěru? Bohužel lidé pořád hledají odpověď na tuto otázku. Pokud koulíš očima, protože tě rozčílila teta, posté na rodinném setkání opakující Ale ten je tak podobný! Celý otec!,...

Jak odhalit nevěru?

Současné životní tempo nenahrává navazování a udržování stálých vztahů mezi muži a ženami. Honba za kariérou odsouvá soukromý život do pozadí. Touha zvýšit naši prestiž a vystoupat po příčkách profesních...