Lokalizace a odposlech telefonu

Odposlech a lokalizace mobilu

Rozvoj technologií je v současnosti tak velký, že od těch nejobecnějších zařízení očekáváme čím dál pokročilejší funkce. Těmito zařízeními jsou samozřejmě mobilní telefony. Mladší generace nezná dobu, kdy telefon sloužil především k volání a nanejvýš k posílání SMS. Ti o něco starší si pamatují období, kdy byl obrovský, neforemný telefon s vysouvací anténou známkou prestiže. Pohledy plné závisti sledovaly každého, kdo ho měl, ale to už je minulost. Dnes dokonce odposlech a zaměření telefonu není složité.


Mobilní telefony se na konci 90. let 20. stol. staly synonymem bohatství, blahobytu a vůně Západu. Během dalších let se jejich funkce upravovaly, přibyla možnost hrát hry (kdo z nás nepostupoval z úrovně do úrovně v hadovi?), zasílání multimediálních zpráv, aby nakonec byly telefony vybaveny, z hlediska času, fotoaparáty mizerné kvality.

Na konec přišla éra smartphonů. Obrovské, dotykové displeje, aplikace usnadňující téměř každou oblast života a úplný přístup na Internet. Z telefonů se stala náhražka počítačů. Malých, mobilních a vždy po ruce.

Není tedy nic zvláštního na tom, že neustále očekáváme rozšíření jejich funkcí a ještě větší možnosti jejich využití.

Mobilní telefon je už dlouho považován za všeobecný nástroj umožňující lokalizaci prostřednictvím geografického záznamu přihlášení do GSM sítě. Tyto možnosti využívají orgány trestního stíhání pro upřesnění místa pobytu osob považovaných za nezvěstné a také těch, na které byl vydán zatykač.


Lokalizace telefonu přes mobilní aplikaci?

Odposlech mobilu

Mnoho modelů mobilních telefonů je vybaveno takovouto možností. Iphony jsou standardně vybaveny aplikací Mí známí, která umožňuje poměrně přesnou lokalizaci osob, na které máme telefonní číslo. Podmínky jsou ovšem dvě. Za prvé, i zaměřovaná osoba musí používat telefon se softwarem iOS. Za druhé, v nastavení svého telefonu musí souhlasit se zasíláním své polohy.

Aplikace typu Najdi moje dítě plní podobnou funkci. Jsou dostupné pro většinu mobilních zařízení. V souladu se svým určením se nejčastěji používají pro kontrolu polohy dětí. Umožňují totiž ověření jejich geografické polohy a tím rodičům umožňují vyhodnocení jejich bezpečí. Čím dál častěji je ale lokalizace telefonu zapotřebí osobám, kterým nedá spát podezření na nevěru partnera, nepoctivost zaměstnanců nebo špehování konkurence. Co dělat, když chceme zaměřit něčí telefon?

Nejúčinnějším řešením bude instalace špionského softwaru do telefonu, vůči kterému chceme vést výzvědnou činnost. Další výhodou sledování je odposlech telefonu.


Lokalizujte a… odposlouchávejte

Přesné zaměření poloh je jen jednou z mnoha funkcí softwaru tohoto druhu. Dozor nad mobilními telefony může zahrnovat úplnou kontrolu nad používáním smartphonu. Odposlech hovorů a zvuků přicházejících z okolí, dostávání kopií textových a multimediálních zpráv, historie telefonických spojení a také archivace fotografií pořízených fotoaparátem zabudovaným do telefonu – to vše umožňuje efektivní shromažďování důkazů nevěry, hodnocení správného používání služebního telefonu zaměstnance a také ochranu dítěte, obzvláště před dnes nezanedbatelným nebezpečím proudícím z kyberprostoru.

Lokalizace mobilu

Nemusíte se bát, že lze tuto špionskou činnost snadno odhalit. Monitoring GPS pracuje nesmírně diskrétně a dohled nad jeho používáním nevyvolává komplikace s jeho používáním. Shromážděné údaje jsou předávány na náš e-mail. Komfort používání telefonu zůstává beze změny, proto si osoba používající dozorovaný telefon nevšimne žádných změn. Diskrétnost a anonymita činnosti umožňují kontrolovat telefon po mnoho měsíců. Používání softwaru tohoto druhu je také dokonalou ochranou pro případ neobvyklých situací, jako je ztracení se.

Mobilní telefony používají čím dál mladší děti. Instalovaný špionský software nejen, že umožní okamžitou reakci na ohrožení jejich bezpečnosti, ale také plní bezpečnostní funkci pro případ únosu nebo tzv. „rodičovského únosu“. Nalezení dítěte a poskytnutí mu pomoci je možné během krátké, ale cenné doby. 


Špehujte… sami sebe

Využití špionského softwaru, např. SpyPhone, se ukazuje být cenné nejen, když nás pohání potřeba kontrolovat jiné osoby. V době krádeží elektronických zařízení se vyplatí tímto způsobem ochránit vlastní telefon. Ukáže se to nesmírně užitečné při jeho lokalizaci, čímž umožňuje jeho rychlé znovuzískání.

I když ztracený telefon rychle nahradíme novým, mohou se pro nás ukázat být nedocenitelnými údaje obsažené na ztraceném nebo odcizeném předmětu. Památeční foto z dovolené, které jsme nestihli přehrát na jinam nebo důležitá telefonní čísla, která jen těžko získáme znovu, nemusí odejít do zapomnění.


Data jsou, ale vy k nim nemáte přístup

Lokalizace telefonu je dnes hojně rozšířená. Údaji o naší poloze disponují nejen operátoři mobilních sítí, ale také mnoho aplikací, např. nedávno rekordy v oblibě porážející hra Pokemon Go, nebo aplikace umožňující určení nejblíže se nacházejících a doporučovaných kaváren a restaurací.

Získání takovýchto údajů od jimi disponujících koncernů je pro průměrného pana Nováka nemožné. Zdá se tedy, že výsledky špehování telefonu jsou určeny pro samotné firmy, které zaměřování provádí.

Pokud nám záleží na zaměřování a odposlouchávání cizího telefonu, nezbývá nic jiného, než použít příslušný software. Námi doporučovaný SpyPhone disponuje verzemi umožňujícími odposlouchávání a lokalizaci zařízení se systémem Android, iOS, Symbian a Blackberry.

Nezapomínejme ale, že kontrola tohoto druhu musí být vedena rozumně a v souladu s platným zákonem. Dozor nad zaměstnanci chránící před únikem utajovaných informací musí být prováděn po předchozím informování zaměstnavatelem, že se takováto kontrola používá. V případě malých dětí to není nezbytné. Jde totiž o jednání v dobré víře, založené na úmyslu zajistit jim maximální bezpečí.

 

Dodaj komentarz

Buďte první kdo bude komentovat!

avatar
  Subscribe  
Upozornit na