Základní zásady rekonstrukce záznamů

Krátké záznamy získané pomocí profesionálního diktafonu ukrytého třeba ve flash disku nebo v pásce na ruce se dokonce mohou stát rozhodujícím důkazem u soudu, např. ohledně mobbingu. Nahrávání hovorů na...