Jak odhalit nevěru?

Současné životní tempo nenahrává navazování a udržování stálých vztahů mezi muži a ženami. Honba za kariérou odsouvá soukromý život do pozadí. Touha zvýšit naši prestiž a vystoupat po příčkách profesních...