Pohřešované osoby [INFOGRAFIKA]

Pohřešované osoby

V souladu s hlavním dokumentem upravujícím otázku hledání pohřešované osoby se zmizením myslí „nastání události znemožňující určení místa pobytu fyzické osoby a zajištění ochrany jejího života, zdraví nebo svobody, vyžadující její nalezení nebo poskytnutí pomoci“.

Každá situace, v níž:

  • nemůžeme navázat kontakt,

  • osoba se nevrátila na místo svého bydliště,

  • nedisponujeme informacemi, kde se může aktuálně zdržovat,

  • máme opodstatněné pochybnosti ohledně jejího zdravotního stavu,

může být zmizením.

Nevyplácí se zlehčovat signály. Rychlá reakce je nezbytná pro zvýšení šancí na nalezení pohřešované osoby.


Kdy nahlásit zmizení pohřešované osoby?

Nahlášení pohřešované osobyOdpověď na tuto otázku je jen jedna – okamžitě. Nutnost čekat 48 hodin od zmizení je mýtus!

Když si začínáme dělat starosti o nejbližší osobu, měli bychom bez váhání vyrozumět o jejím zmizení nejbližší policejní služebnu. Policistovi přijímacím hlášení bychom měli také předat fotografii zmizelého a veškeré informace, které by se mohly podílet na zjištění místa jeho pobytu (např. oblečení v den zmizení, zdravotní stav, celková psychofyzická kondice).


Kdo může nahlásit zmizení pohřešované osoby?

V souladu s platnou legislativou jsou osobami oprávněnými k hlášení zmizení členové rodiny, právní opatrovníci, zákonní zástupci, ředitelé institucí, v nichž se doposud zmizelý zdržoval (např. léčebných středisek, pečovatelsko-výchovných institucí), zástupci konzulárního úřadu (pokud se zmizení týká cizince).

Závazné upozornění může pocházet i od jiné osoby, která poukazuje na okolnosti zmizení nebo má opodstatněné podezření, že se zmizelý stal obětí trestného činu.


Na co se nás budou ptát?

Na všechno, co se může podílet na nalezení. V souvislosti s tím si je dobré připomenou co nejvíce detailů týkajících se zmizení a data posledního kontaktu. Policisty budeme taky požádání o uvedení krevní skupiny zmizelého, předmětů, které může mít zmizelý u sebe, jeho zvyků a závislostí, adres míst, na nichž by se mohl zdržovat.

Podstatné jsou také informace o aktivitách zmizelého na sociálních sítích, jeho dosavadních vzdálení se z místa pobytu a o činnostech provedených v rámci pátrání rodinou a známými (např. navázání spolupráce se soukromým detektivem nebo nevládními organizacemi).

Pokud budeme dotazováni na podrobnosti ze života zmizelého, poskytujeme je podrobně a pravdivě. Mohou se ukázat být klíčové pro správné nasměrování aktivit vyvíjených policií a podílet se na rychlém nalezení.


Jak sebe a jiné ochránit před zmizením?

Zmizení je pro naše blízké nesmírně traumatický zážitek. Bohužel je to také hrozba, jíž se nedá zcela zabránit.Jak se ochránit před zmizením

S pomocí technologického rozvoje ale lze riziko zmírnit. Pomáhají nám s tím GPS lokalizátory zaměřující místo aktuálního pobytu. Nesmírně důležité je vybavit jimi své děti a nám blízké starší osoby, které mívají v důsledku uplynulých let problémy s pamětí. Stařecká demence, Alzheimerova choroba a jiná neurodegenerativní onemocnění mohou za to, že mnoho osob v pokročilém věku se poté, co opustí domov, není schopno do něj vrátit.

Na trhu dostupné lokalizátory nám umožňují umístit je naprosto neinvazivně, např. v náramkových hodinkách.


Buďte a nepřežívejte

Hledání pohřešovaných osob je těžká práce, která vyžaduje vynaložení spousty času a trpělivost. Ušetřete si neklid a starost o osud nejbližších tím, že budete udržovat upřímné vztahy založené na pochopení, přijetí a podpoře. Díky tomu si včas můžeme všimnout zneklidňujících signálů vypovídajících o plánování útěku od problémů, chuti změnit svůj život, depresi nebo psychickém zhroucení. Dávejme také pozor na změny, které nastaly v životě našich blízkých. Zkontrolujme si, jestli se nezapletli do trestné nebo jinak rizikové činnosti, která by mohla ohrožovat jejich život a zdraví.

Právě rodina a blízcí by měli disponovat nejdůležitějšími informacemi o životě zmizelého. Využití těchto znalostí policií a jinými pátracími subjekty nepochybně zvýší šanci na šťastné zakončení hledání.

Pohřešované osoby v ČR

Dodaj komentarz

Buďte první kdo bude komentovat!

avatar
  Subscribe  
Upozornit na